TÜV Сертификат за качество

3 Ключови Акцента при Приготвяне на Мека Кучешка Храна Platinum

Кучешката храна PLATINUM е сертифицирана от TÜV Süd ELA

Като външна, независима изпитвателна лаборатория, TÜV SÜD ELAB GmbH извършва редовни анализи на избрани параметри за качество на продукти Platinum. Тестовете се провеждат на случаен принцип съгласно определен план за изпитване.

Към мерките за осигуряване на качеството, извършени от производителя, тестовете се използват за проверка на съответствието със свойствата на тествания продукт.

В допълнение, независимите одитори  на TÜV SÜD ELAB GmbH извършват проверки на място по време на текущото производство като част от годишните одити на компанията Platinum, по-специално по отношение на рецептите и пропорциите на прясно месо, гарантирани от производителя.